Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer

Ondanks het feit dat deze website en haar inhoud tot stand is gekomen met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden.
Daarnaast wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van de informatie van deze website.
Niets van de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand), worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bart Mol Bouw.

Over jouw privacy

We beseffen dat veel bezoekers en gebruikers van websites bezorgd zijn over de informatie die ze verstrekken en over hoe deze informatie wordt gebruikt en behandeld.
Deze privacyverklaring is ontwikkeld om hierin duidelijkheid te verschaffen.
Het gebruik van deze website geeft aan dat je ons privacybeleid zoals beschreven in deze privacyverklaring hebt gelezen en aanvaard.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Bart Mol Bouw kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Bart Mol Bouw, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Bart Mol Bouw verstrekt.
Bart Mol Bouw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw (woon)adres gegevens 

– Uw telefoonnummer(s)

– Uw e-mailadres(sen)

 Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Bart Mol Bouw verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk / per e-mail te kunnen benaderen.
Daarnaast kan Bart Mol Bouw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met uw gesloten overeenkomst van opdracht in welke vorm dan ook.

Delen met anderen
Bart Mol Bouw verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren wij jou gegevens
Bart Mol Bouw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Of om aan wettelijke eisen te voldoen.

Gegegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw gegevens te raadplegen en/of corrigeren.
Daarnaast heb je het recht jouw gegevens te laten verwijderen.
Je kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar info@bartmolbouw.nl.
Bart Mol Bouw zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.
Houd er rekening mee dat Bart Mol Bouw – net als ieder ander Nederlands bedrijf – door de fiscus verplicht is gedurende zeven jaar na een laatste factuur jouw gegevens in haar boekhouding opgenomen te houden.

Beveiligen
Bart Mol Bouw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Bart Mol Bouw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bart Mol Bouw

Contactgegevens
Voor onze contactgegevens verwijzen wij u naar het menu contact op deze website.